Yerel adalet

Yayımlanma Tarihi: Mart 28th, 2017 | Haber Editörü: Çağdaş Akagündüz

0

Hukuk Yasaları ve İşlevleri

Birey, toplum ve aynı zamanda toplumların tüzel kimliği olan devletlerin birbiriyle olan ilişkilerini düzenleyen hukuk bilimi; tanımı binlerce yıl öncesinde dahi net olarak yapılamayan ve geçen asırlar içinde de sürekli değişim geçiren normatif (örnekle oluşan) bir inceleme sahasıdır.  Hukukçuların asırlardır hukuk teriminin anlamını aradığını belirten Kant, hukuk kavramının insanoğluyla birlikte değiştiğini ve bu sebepten ötürü de kesin çizgilere sahip olmadığını ileri sürmüştür. Günümüzde farklı ülkelerde avukat olarak bağlı oldukları devletin hukuk sistemlerine göre danışmanlık, hakemlik ve yeri geldiğinde arabuluculuk yapan insanların dahi hukuk tanımı birbirinden farklı olabilir. Hukuk; bireyin, bireylerin bir araya gelerek oluşturduğu toplumların ve bu toplumların örgütlenerek oluşturduğu devletlerin muhataplarına nasıl davranması ve/veya davranmaması gerektiğini belirler.

Kamu gücünü arkasına aldığı için kişilerden üstün bir vasfa sahip olan hukuk kuralları, bireyin ya da devletin davranışlarını belirli yazılı yasalar çerçevesinde düzenler. Kişi ile toplum, toplum aracılığıyla devlet arasındaki ilişkilerin “ortak menfaati” gözetir biçimde düzenlenmesini sağlayan hukuk, günümüzde avukat veya hakim olarak görev yapan insanların kendisinden dahi üstündür. Bu kişiler hukuk yasalarının uygulayıcısı olarak devletin tüzel kişiliğinin kendisine verdiği yetkiyle ancak “mevcut hukuk kurallarına göre” birey ve toplumun ilişkilerini denetler. Örf ve adetlerden farklı olarak hukuk kuralları toplumun bir araya gelerek oluşturduğu milletin tüzel kişiliği olan “devlet” tarafından koruma altına alınmıştır. Hukuk kurallarının tamamının devlet tarafından güvence altına alınması, bu yazılı kanunların örf ve adetlerden farklılaşmasını sağlar. Benzer şekilde yüzlerce sene içinde şekillenen geleneklerde toplumun kültürel dokusu ve ahlak anlayışı ile şekillenirken, hukuk kanunları toplumun gelişim süreci ile sadece belirli kesimlerin uyum sağlaması beklenen kurallar değildir.

Toplumun bir millet haline gelerek uluslararası arenada bu milleti temsil edecek bir devleti meydana getirmesiyle birlikte şekillenen hukuk kuralları, bu devletin vatandaşı yani devleti meydana getiren milletin bir üyesi olan tüm insanlar için geçerlidir. Hukuk karşısında insanların inançlarının, fikirlerinin, etnik kökenlerinin, eğitim seviyelerinin, maddi durumlarının, soylarının veya konuştuğu dillerin herhangi bir önemi yoktur ve zaten olmaması da gerekir.

Haber Etiketleri: ,


Haber Editörü Hakkında

Pamukkale Üniversitesi'nde borsa üzerine eğitim aldım. Anadolu Üniversitesi'nde işletme bölümünde okuyorum. 22 ocak 2010'da Kötü Sözlük'ü kurdum. 2012 sonlarına doğru Karamel Bilişim bünyesine katıldım ve Tamseo.com.tr'yi kurdum. Bir yandan Tamseo.com.tr ile Kurumsal İnternet Çözümleri üretirken bir yandan da Tamhaber.com.tr için yazarlık yapıyorum. Sosyal medya üzerinden takip edebildiğimiz, medyanın yazmamayı tercih ettiği haberleri derliyorum.Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yukarı Dönün ↑